image banner
Tổng số: 38
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1214/QĐ-UBND 25/07/2023 Quyết định Công bố Quy trình giải quyết TTHC mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Lượt xem: 37
Tải về1
Lượt tải 0
3100/QĐ-UBND 09/12/2021 Công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bộ phận một cửa UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 33
Tải về1
Lượt tải 0
1990/QĐ-UBND 03/08/2021 Công bố thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công, văn phòng đăng ký đất đai, UBND huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 34
Tải về1
Lượt tải 0
2336/QĐ-UBND 09/10/2018 Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 33
Tải về1
Lượt tải 0
621/QĐ-UBND 20/04/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực Việc làm, Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 29
Tải về1
Lượt tải 0
748/QĐ-UBND 11/05/2023 Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 35
Tải về1
Lượt tải 0
1118/QĐ-UBND 29/04/2021 Quyết định công bố TTHC chuẩn hóa được tiếp nhận tại trung tâm PVHCC, Chi cục VTLT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 29
Tải về1
Lượt tải 0
108/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và nâng cấp dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Trung tâm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 28
Tải về1
Lượt tải 0
1031/QĐ-UBND 03/06/2022 QUYẾT ĐỊNHCông bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý vàgiải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đƣợc tiếp nhậnvà trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các đơn vịtrực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xãtrên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 32
Tải về1
Lượt tải 0
2773/QĐ-UBND 27/10/2021 Công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Văn phòng Công chứng, các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 41
Tải về1
Lượt tải 0
1234
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TÂN BÌNH

Địa chỉ :Đường Tô Hiệu, KP Tân Trà 1, P. Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.680

Fax: 02713.879.680

Chịu trách nhiệm : UBND phường Tân Bình

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị