image banner
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đảng ủy

  Họ tên: Mai Thị Hằng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0819.410.079

  >> Xem chi tiết >> Tiểu sử tóm tắt >> Lĩnh vực công việc phụ trách
 • anh-dai-dien

  2. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

  Họ tên: Phạm Thị Hường

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0944.288.945

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó Bí thư Đảng ủy

  Họ tên: Trần Văn Lượng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0913.673.925

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch HĐND phường

  Họ tên: Mai Thị Hằng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0944.288.945

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Chủ tịch HĐND phường

  Họ tên: Nguyễn Viết Thanh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0836.990.979

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch UBND phường

  Họ tên: Trần Văn Lượng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0913.673.925

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Chủ tịch UBND phường

  Họ tên: Phạm Văn Khởi

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0913.931.768

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó Chủ tịch UBND phường

  Họ tên: Mai Thành Quang

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0947.323.606

  >> Xem chi tiết
 • 1. VĂN PHÒNG UBND PHƯỜNG
  • anh-dai-dien

   1. Công chức Văn phòng - Thống kê phường

   Họ tên: Hoàng Thị Duyên

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0869.287.950

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Công chức Văn phòng - Thồng kê phường

   Họ tên: Đỗ Hồng Long

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0912.135.739

   >> Xem chi tiết
 • 2. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHƯỜNG
  • anh-dai-dien

   1. Công chức Tài Chính - Kế toán phường

   Họ tên: Nguyễn Thị Hoa

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0817.554.554

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Công chức Tài Chính - Kế toán phường

   Họ tên: Mai Danh Thường

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0916.077.369

   >> Xem chi tiết
 • 3. ĐỊA CHÍNH - XD - GT - MT PHƯỜNG
  • anh-dai-dien

   1. Công chức ĐC - XD - GT&MT phường

   Họ tên: Nguyễn Khắc Việt

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0977.315.567

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Công chức ĐC - XD - GT&MT phường

   Họ tên: Hoàng Thị Năm

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0968.683.957

   >> Xem chi tiết
 • 4. VĂN HÓA - XÃ HỘI PHƯỜNG
  • anh-dai-dien

   1. Công chức Văn hóa - Xã hội phường

   Họ tên: Vũ Hữu Hoạch

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0903.600.111

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Công chức Văn hóa - Xã hội phường

   Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Hải

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0946.435.209

   >> Xem chi tiết
 • 5. TƯ PHÁP-HỘ TỊCH PHƯỜNG
  • anh-dai-dien

   1. Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường

   Họ tên: Cao Thanh Thuận

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0369.126.789

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường

   Họ tên: Nông Thị Phương Anh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0815.947.078

   >> Xem chi tiết
 • 6. CÔNG AN PHƯỜNG
  • anh-dai-dien

   1. Trưởng Công an phường

   Họ tên: Trương Tuấn Hùng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0944.659.119

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Công an phường

   Họ tên: Đặng Thị Mỹ Hạnh

   Ngày, tháng, năm sinh: 27/7/1976

   Điện thoại: 0917.767.847

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Công an phường

   Họ tên: Trương Công Trọng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0785.007.009

   >> Xem chi tiết
 • 7. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG
  • anh-dai-dien

   1. Chỉ huy trưởng/Ban CHQS phường

   Họ tên: Bùi Viết Diệu

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0911.468.881

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Chỉ huy phó/Ban CHQS phường

   Họ tên: Trần Hưng Thơ

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0834.020.981

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Chỉ huy phó/Ban CHQS phường

   Họ tên: Vũ Hữu Thượng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0984.719.840

   >> Xem chi tiết
 • 8. UBMTTQVN PHƯỜNG
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch UBMTTQVN phường

   Họ tên: Trần Văn Phước

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0918.016.166

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường

   Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0918.247.279

   >> Xem chi tiết
 • 9. ĐOÀN TNCSHCM PHƯỜNG
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Đoàn TN phường

   Họ tên: Lê Văn Nhuận

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0978.818.024

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Bí thư Đoàn TN phường

   Họ tên: Nguyễn Thị Minh Thư

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0967.219.488

   >> Xem chi tiết
 • 10. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch Hội LHPN phường

   Họ tên: Võ Thị Thu Hồng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0988.156.909

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chủ tịch Hội LHPN phường

   Họ tên: Bùi Thị Huyền Trang

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0982.865.219

   >> Xem chi tiết
 • 11. HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch Hội ND phường

   Họ tên: Nguyễn Thị Thu Lan

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0917.100.717

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chủ tịch Hội ND phường

   Họ tên: Nguyễn Thị Dung

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0942.407.760

   >> Xem chi tiết
 • 12. HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch Hội CCB phường

   Họ tên: Nguyễn Quang Mười

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0979.938.706

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chủ tịch Hội CCB phường

   Họ tên: Nguyễn Hữu Tiếp

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0988.766.850

   >> Xem chi tiết
 • 13. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch Hội NCT phường

   Họ tên: Phạm Văn Hùng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0942.395.366

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chủ tịch Hội NCT phường

   Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Hải

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0946.435.209

   >> Xem chi tiết
 • 14. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG
 • 1. KHU PHỐ THANH BÌNH
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư chi bộ khu phố Thanh Bình

   Họ tên: Nguyễn Duy Tuế

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0918.078.239

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Trưởng khu phố Thanh Bình

   Họ tên: Nguyễn Duy Tuế

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0918.078.239

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Trưởng Ban CTMT khu phố Thanh Bình

   Họ tên: Nguyễn Văn Hưng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 2. KHU PHỐ TÂN BÌNH
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư chi bộ khu phố Tân Bình

   Họ tên: Lương Thị Diệu

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0388.633.632

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Trưởng khu phố Tân Bình

   Họ tên: Nguyễn Đức Hiếu

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0918.047.368

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Trưởng Ban CTMT khu phố Tân Bình

   Họ tên: Nguyễn Hoãn

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0989.344.344

   >> Xem chi tiết
 • 3. KHU PHỐ XUÂN BÌNH
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư chi bộ khu phố Xuân Bình

   Họ tên: Nguyễn Thị Thịnh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0975.006.116

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Trưởng khu phố Xuân Bình

   Họ tên: Nguyễn Thị Thịnh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0975.006.116

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Trưởng Ban CTMT khu phố Xuân Bình

   Họ tên: Nguyễn Thị Lan

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0352.108.952

   >> Xem chi tiết
 • 4. KHU PHỐ TÂN TRÀ 1
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư chi bộ khu phố Tân Trà 1

   Họ tên: Vũ Xuân Lưỡng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0918.047.233

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Trưởng khu phố Tân Trà 1

   Họ tên: Nguyễn Phúc Ánh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0913.811.425

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Trưởng Ban CTMT khu phố Tân Trà 1

   Họ tên: Huỳnh Văn Dũng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0913.636.375

   >> Xem chi tiết
 • 5. KHU PHỐ TÂN TRÀ 2
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư chi bộ khu phố Tân Trà 2

   Họ tên: Nguyễn Văn Chuồn

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0985.942.575

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Trưởng khu phố Tân Trà 2

   Họ tên: Lê Văn Tâm

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0917.974.868

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Trưởng Ban CTMT khu phố Tân Trà 2

   Họ tên: Nguyễn Xinh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0974.320.435

   >> Xem chi tiết
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TÂN BÌNH

Địa chỉ :Đường Tô Hiệu, KP Tân Trà 1, P. Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.680

Fax: 02713.879.680

Chịu trách nhiệm : UBND phường Tân Bình

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị