image banner
Ban KT-XH Hội đồng nhân dân phường giám sát tại các khu dân cư
Lượt xem: 186

    Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, từ ngày 22/7/2023 đến ngày 27/7/2023 Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường kết hợp với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của phường đã tiến hành giám sát chuyên đề Kết quả bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa năm 2022; Kiểm tra công tác triển khai cuộc vận động năm 2023 tại 5/5 khu dân cư. Đoàn giám sát do ông Trần Văn Phước – Trưởng Ban KT-XH HĐND phường làm Trưởng đoàn; Tham gia đoàn có đại diện Thường trực HĐND, Trưởng, Phó 2 Ban HĐND phường, lãnh đạo UBND phường, Ban Thường trực UBMTTQVN phường, các thành viên Ban KT-XH HĐND phường và thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động cùng tham gia đông đủ.

anh tin bai

Ông Trần Hoài Nam, Trưởng khu phố Xuân Bình báo cáo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" khu phố

    Qua giám sát đoàn nhận thấy việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được Chi ủy, Ban điều hành khu phố, Ban vận động ở các khu phố quan tâm triển khai thực hiện khá tốt, từng bước nâng cao chất lượng phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Hiện nay nhân dân trên địa bàn các khu phố tỷ lệ người dân tham gia đăng ký GĐVH đạt 100%, cuối năm xét công nhận GĐVH đạt trên 94%; tỷ lệ người dân chấp hành các quy định, hương ước, quy ước của khu dân cư đạt khá cao, tích cực tham gia các hoạt động do khu dân cư phát động như: tham gia hội họp, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, tham gia các hoạt động VHVN, TDTT đạt trên 70%, treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước theo đúng quy định, tỷ lệ đạt khoảng 70-80%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch, điện thắp sáng đạt 100%; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang; tích cực tham gia đóng góp các khoản thu theo quy định và tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, đến ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài và tích cực tham gia một số hoạt động khác do khu dân cư phát động.

anh tin bai
anh tin bai

Các thành viên tổ Giám sát trao đổi với đại diện khu phố

    Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số hạn chế mà các khu dân cư thực hiện chưa tốt như: công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức, chưa phong phú, chưa đi vào chiều sâu, chưa được tổ chức thường xuyên; tình trạng vi phạm vẫn còn xảy ra như lấn chiềm hành lang, vỉa hè làm nơi buôn bán, tình trạng xả rác thải, vệ sinh mội trường ở một số khu vực chưa đảm bảo.
    Tại các buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi với các khu dân cư làm rõ hơn một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào như: vai trò tham gia của đảng viên ở Chi bộ khu phố, đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213, sự phối hợp của các thành viên Ban vận động từ khu phố đến Ban vận động của phường; các số liệu cần phải chính xác, thực chất, tránh hình thức vv…và trao đổi một số kinh nghiệm để phong trào ngày càng thực chất.
    Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, ông Trần Văn Phước đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động tại các khu dân cư trên địa bàn. Có được kết quả đó là do sự lãnh đạo từ Ban Chỉ đạo của phường đến các khu dân cư. Ông đề nghị Ban Chỉ đạo của phường và Ban vận động các khu phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân để nâng cao chất lượng phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đồng thời thực hiện nghiêm quy trình đăng ký, bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa bảo đảm dân chủ, khách quan; rà soát lại các tiêu chí cuộc vận động; xây dựng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, kịp thời biểu dương khen thưởng để tạo đông lực thúc đẩy thực hiện phong trào ngày càng phát triển./.

                                             Viết Thanh – Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy


 Thống kê truy cập
  • 24
  • 809
  • 13 984
  • 286680
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TÂN BÌNH

Địa chỉ :Đường Tô Hiệu, KP Tân Trà 1, P. Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.680

Fax: 02713.879.680

Chịu trách nhiệm : UBND phường Tân Bình

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị